תשובות לשאלות בשער השני

תשובה 1 בעניין ברהה מדובר ברתך מסגר שנפגע בתאונת דרכים ונעשה מוגבל בעבודתו . בשל הפגיעה נאסר עליו להרים משאות כבדים מ ק"ג 12 . המעסיק שמר ברהה הופנה אליו לעבודה אישר בעדותו כי חלק מהמשאות שיידרש מר ברהה להרים במסגרת עבודתו השוטפת יהיו כבדים מ ק"ג 12 . לאור עדות זו נקבע כי העבודה שאליה הופנה מר ברהה לא הייתה עבודה מתאימה בשל מגבלותיו הרפואיות . תשובה 2 העבודה שהוצעה לרות אינה עבודה מתאימה , משום שלפי עניין טוטי נדרש להתחשב בסוג העבודה שבה עבדה רות בשלוש השנים האחרונות שקדמו לאבטלתה . מאחר שבשנים האלה עבדה רות במשרה חלקית , עומדת לה הזכות שהעבודה המוצעת תהיה אף היא במשרה חלקית . תשובה 3 מעניין טוטי עולה שהעבודה שהוצעה לרות נחשבת לעבודה מתאימה בנסיבות , משום שנדרש להתחשב בסוג העבודה שבה עבדה רות בשלוש השנים האחרונות שקדמו לאבטלתה . מאחר שבשנים האלה עבדה רות במשרה מלאה , לא עומדת לה הזכות שהעבודה המוצעת תהיה במשרה חלקית . זאת מכיוון שהחוק אינו כולל אפשרות להתחשב במצב המשפחתי או בחלקיות המשרה כאינדיקציה לקביעה אם העבודה מתאימה או לא . תשובה 4 כדי להשיב על השאלה אם עומדת רבקה במבחן החלות נ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה