טבלה ‭:14.5‬ מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי שיעור גמלה והיקפה <sup>213</sup>