ג'וני גל, "תוכנית וויסקונסין: מרווחה לעבודה", 41 פנים – כתב עת לתרבות, רווחה וחינוך (2007), עמודים 27-20

יותר מכל תוכנית חברתית אחרת בישראל בשנים האחרונות , הצליחה " תוכנית וויסקונסין" לעורר ויכוח ציבורי נוקב . לתוכנית , המופעלת בשנתיים האחרונות במספר מקומות בארץ , מטרה ברורה וחד משמעית : להעביר חלק מהאנשים החיים בעוני מהישענות על קצבאות הביטוח הלאומי אל שוק העבודה . זאת , מתוך תפיסה הנותנת עדיפות לפרנסה המושגת במסגרת שוק העבודה , על פני קצבאות כמקור הכנסה עיקרי של אנשים בעלי כושר עבודה . משאומצה , היתה תוכנית וויסקונסין לאחת מתוכניות הדגל של ממשלות ישראל בכל הקשור להתמודדות עם עוני ומצוקה . יחד עם זאת , עוד לפני שהופעלה , בדיונים הארוכים אודות מאפייניה , היא הפכה יעד לביקורת חריפה מצד גורמים פוליטיים , ארגונים חברתיים וחלק מאוכלוסיית היעד שלה . על אף הפולמוס הציבורי החריף שעוררה , המאפיינים של תוכנית וויסקונסין ותוצאות הפעלתה אינם נהירים לרבים , הן בקרב תומכיה והן בקרב המתנגדים לה . מטרתו של מאמר זה היא לתרום לדיון אודות תוכנית וויסקונסין על ידי התייחסות לארבע שאלות מרכזיות : מהי תוכנית זו ? מדוע היא מעוררת ביקורת כה רבה ? מה הן תוצאות הפעלתה ? מה צריך להיות עתיד התוכנית ? תוכנית וויסקונ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה