12 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה: ההסדר הישראלי – הצגה והשגות

עקרונית , המבחן התעסוקתי הקבוע בחוק הבטחת הכנסה מתנה את הזכאות לקצבה ברישום בשירות התעסוקה כדורש עבודה . סירוב לקבל עבודה שהוצעה שולל את הזכאות לקצבה לתקופה של חודשיים . עם זה , החוק קבע שורה של פטורים מהמבחן התעסוקתי , ובכללם : אסיר המועסק בעבודת שירות , אסיר משוחרר שהיה במאסר שישה חודשים רצופים לפחות , אסיר הנתון במעצר בית , אם לילד שטרם מלאו לו שנתיים , אב שהוא הורה יחיד שבחזקתו הבלעדית ובטיפולו ילד שטרם מלאו לו שנתיים , גבר ואישה שעברו את גיל הפרישה , אישה הרה , חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ 30 יום רצופים , מי שמטפל בבן משפחה חולה , ילד נטוש או ילד יתום , מי שנמצא במרכז לשיקום מקצועי או במסגרת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי , מי שלומד באולפן לימודי בוקר , מי שהוא מכור לאלכוהול , לסמים , מי שהוא דר רחוב או מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי . בשנת 2004 חוקקה הכנסת הוראת שעה ושינתה את המבחן התעסוקתי . מדובר בפרק ז של חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 ( תיקוני חקיקה , ( התשס"ד 2004 שכותרתו : שילוב מקבלי גמלאות בעבודה ( הוראת שעה . ( בחקיקה זו נהפך המבחן התעסוקתי ממבחן...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה