11 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה: מבחן תעסוקתי חדש ויסודותיו

הרעיון המרכזי של המדיניות הפרו אקטיבית שהתגבשה הוא ליצור תוכניות שתאפשרנה לאנשים לעבור ממעמד של מקבלי קצבאות קיום למעמד של אנשים בעלי קיום בכבוד . ביסוד הדברים מונחת ההנחה , שכניסתו של אדם לשוק העבודה ( אפילו במעמד גבולי ) מקנה לו מעמד של אזרח פעיל הממלא את חובתו האזרחית כמו כל אזרח אחר . כניסתו של האדם לשוק העבודה מקנה לו עצמאות כלכלית המחליפה את תלותו בקופה הציבורית . השתלבותו של הנזקק בשוק העבודה יכולה להיות במעמד של עובד שכיר או במעמד של יזם עצמאי . תוכניות של מעבר מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה הונהגו , כאמור , במדינות רבות , כגון אוסטרליה , אירלנד , ארצות הברית , בריטניה , גרמניה , דנמרק , הולנד , נורווגיה , ניו זילנד , פינלנד , צרפת , קנדה ושוויץ . במדינות האלה הופעל מגוון רחב של תוכניות , ועל אף השוני הקיים ביניהן יש להן כמה מאפיינים דומים , ואלה הם : ראשית , בכולן אומץ רעיון מרכזי אחד כסולל הדרך למעבר ממעמד של מקבל הבטחת הכנסה למעמד של בעל הכנסה מובטחת . הדרישה להשתלבות בעבודה עוברת כחוט השני בכל התוכניות האמורות , והן כללו מבחן תעסוקתי מוגבר . שנית , המבחן התעסוקתי כולל תמיד מרכיב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה