10 המרת מדיניות פסיבית במדיניות פרו־אקטיבית: תכליות

כאמור , השינויים בשוק העבודה , שהפרו את האיזון בין אוכלוסיית הפעילים לאוכלוסיית הלא פעילים , והשלכותיהם היו הרקע לגיבושן של התוכניות לשילובם של מקבלי הקצבאות בעבודה . תוכניות אלה העצימו את המבחן התעסוקתי של ממד הנגישות לקצבת הבטחת ההכנסה . תוכניות אלה פועלות במדינות שונות ונועדו להגשים מטרות שונות . עקרונית , השוני בין היעדים שתוכניות אלה אמורות להגשים מעוגן בשוני בין המשטרים הכלכליים הנוהגים באותן מדינות . בארצות הברית , למשל , הפעלת תוכנית המעבר מסעד לעבודה מעוגנת במסורת הכלכלית הליברלית ובתפיסת " הימין החדש . " לעומת זה , התוכניות באירופה מעוגנות במסורות הסוציאל דמוקרטיות ובעיקר בתחושת המחויבות החברתית הברורה כלפי מי שנמצאים בשולי החברה . ארבע מטרות מרכזיות שימשו או עשויות לשמש במדינות שונות להפעלת תוכניות של מעבר מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה והן נדונות להלן . א . תכלית : מניעת תלות בקופה הציבורית אימוץ מדיניות פרו אקטיבית במסגרת מערכת הביטחון הסוציאלי נועדה למנוע היווצרותה של תלות בקרב האוכלוסייה הנזקקת בקבלת עזרה מהקופה הציבורית . סיוע כספי רצוף וממושך , כדוגמת תשלום קצבאות הקיום , מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה