8 ממד המיצוי

הממד השלישי של קצבת הבטחת ההכנסה הוא ממד המיצוי . במסגרת ממד זה נבחנת מידת הגשמת תכליתה של קצבת הקיום בהתאם למידת מימושה . ניסיון החיים מלמד שלא כל הזכאים ליהנות מהקצבה להבטחת הכנסה מממשים בפועל זכות זו . מעט מאוד מחקרים נערכו כדי לבחון את מידת המיצוי של קצבת הבטחת הכנסה . נתונים שנאספו בהקשר זה במשפט המשווה יכולים לתת מושג על כך . כך , למשל , באנגליה שיעור אי המיצוי של קצבת הבטחת הכנסה הוא כ 20 % 15- % ממשקי הבית . כלומר , 20 % 15- % אינם מממשים את זכותם לקצבה . בגרמניה , מידת אי המיצוי של קצבת הבטחת הכנסה היא גבוהה הרבה יותר – כ . 50 % 40- % אי מימושה של הקצבה האמורה הוא לרוב פועל יוצא מהתנהגותו של הפרט . תהליך אכיפתה של הזכות להבטחת הכנסה הוא אישי , כלומר מימושה מותנה ביוזמה האישית של הנזקקים / הזכאים . עוצמת המיצוי של הקצבה תלויה בארבעה גורמים המשפיעים על התנהגותו של הפרט בנסיבות , ואלה הם : אי ידיעה – היא הנימוק הראשון שעל פיו מסבירים רמת מיצוי נמוכה של קצבת הבטחת הכנסה . משמעות הדבר היא , שהמוסד האחראי למימושה של הזכות לקצבה זו אינו עושה די להפצת דבר הזכאות לה בין כלל האזרחים ....  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה