ג'וני גל ואברהם דורון, מינימום לקיום בכבוד, סדרת "זרקורים על מדיניות חברתית" 1/2004 (האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד), עמודים 11-1

מהו מינימום לקיום בכבוד ? הרעיון של קביעת רמת הכנסה המאפשרת לאדם או למשפחה קיום מינימלי בכבוד איננו חדש והוא מהווה חלק אינטגרלי מהתפיסה הבסיסית העומדת ביסוד מדינת הרווחה . קביעת רמת הכנסה כזו והבטחתה לאוכלוסייה הנזקקת הם תוצאה של מאבק של שנים ארוכות והיא נחשבת כאחד התפקידים המרכזיים של מדינת הרווחה בת זמננו . ראוי להדגיש כי הכנסת המינימום כפי שהיא מוגדרת בזמן נתון איננה דבר קבוע אלא נתון לשינויים על פני הזמן כתוצאה מצרכים ונסיבות משתנים ( דורון , תשמ . ( "ז קביעת רמת הכנסה המיועדת להבטיח קיום מינימלי לבני אדם בחברה נתונה היא משימה שכל חברה נאלצת להתמודד אתה . ואכן מזה שנים רבות , נעשים מאמצים במדינות שונות על מנת להגדיר באופן ברור את סך האמצעים הכספיים הדרושים כדי להבטיח רמת חיים מינימלית בכבוד בתוכן . ( Wilson-Veit , 2003 ) אחד הניסיונות החשובים והמוכרים ביותר להגדרת הרמה של הכנסת מינימום שנעשה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השניה . 75 להלן : גל ודורון מק . "כ נעשה באמריקה בראשית שנות הששים על ידי מולי אורשנסקי , חוקרת במינהל הביטחון הסוציאלי של ממשלת ארה"ב , אשר קבעה את מה שמכונה ה– Povert...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה