6 ממד המספיקות: אמות מידה לקביעת שיעור הקצבה

מידת המספיקות של הקצבה להבטחת מינימום של קיום בכבוד היא פועל יוצא משיעורה . שיעור הקצבה צריך להיקבע כך שהיא תוכל לספק את האמצעים הכספיים הנדרשים להבטחת מינימום של קיום בכבוד . קביעת שיעורה של הקצבה להבטחת הכנסה היא תלוית זמן ומקום . כך , למשל , מה שנחשב למניעת רעב במאה ה 21 שונה ממה שנחשב למניעת רעב במאה ה . 19 במאמר מוסגר נעיר , כי הבטחת מינימום של קיום בכבוד באמצעות הקצבה הייתה צריכה למנוע עוני . אבל על אף קיומה של הקצבה העוני מונצח . עובדה זו מצביעה על כשל ברשת הביטחון שהקצבה הזאת אמורה לספק , כשל המלמד קרוב לוודאי ששיעורה אינו עומד בדרישות ממד המספיקות . השאלה היא מה הן אמות המידה שיש להשתמש בהן כדי לעצב את הקצבה להבטחת מינימום של קיום בכבוד כך שהיא תעמוד במבחן המספיקות . בחינת אמות המידה המשמשות לתכלית זו במערכות הביטחון הסוציאלי במדינות המתועשות מלמדת שיש כמה שיטות הנוהגות בהקשר זה , אם כי שיטות אלה אינן מונהגות בהכרח בכל מדינה בצורה טהורה . לעתים קרובות אמות המידה המופעלות במסגרת מערכות הביטחון הסוציאלי משלבות שיטות שונות . שאלת טיבן של אמות המידה שעל פיהן תעוצב הקצבה המבטיחה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה