תרשים ‭:9‬ שיעור העוני לפני ואחרי קצבאות רשת הביטחון