תרשים ‭:8‬ שיעור התחליף – הכנסת המינימום מול השכר הממוצע של פועל הייצור בשלושה דגמי משפחה