תרשים ‭:7‬ הכנסת המינימום לקיום ליחיד ‭2002)‬ ב־ ‭( ppp‬