תרשים ‭:5‬ הכנסת המינימום לקיום במשפחה דו הורית עם שני ילדים בני 4 ו־‭2002) 6‬ ב־ ‭( ppp‬