תרשים ‭:6‬ הכנסת המינימום לקיום במשפחה חד הורית עם שני ילדים בני 4 ו־‭2002) 6‬ ב־ ‭( ppp‬