תרשים ‭:1‬ שונות בהגדרת יעד מינימום ושיטות לחישוב הקצבה