מיכל קורא, ג'וני גל ורפאלה כהן, "מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל", 74 ביטחון סוציאלי (2007), עמודים 67-43

מבוא מערכת הביטחון הסוציאלי , ובאופן מיוחד תוכנית הבטחת הכנסה , עמדו במרכז שורה של שינויים מרחיקי לכת שאימצו קובעי המדיניות בישראל בראשית שנות . ה–2000 גם במדינות רווחה אחרות אנו עדים לשינויים שנעשו בתוכניות רשת הביטחון האחרונה , דוגמת הבטחת הכנסה הישראלית , בשנים האחרונות . מאמר זה מבקש לאמץ פרספקטיבה בינלאומית משווה על מנת לעמוד מקרוב על מאפייני תוכנית הבטחת הכנסה בישראל , כפי שזו מצטיירת לאחר השינויים שנערכו בה בשנים האחרונות , ולבחון אותה באמצעות השוואה לתוכניות דומות לה במדינות רווחה אחרות . במובן זה המאמר הנוכחי נשען על גישה מחקרית שאומצה במאמר קודם של דורון וגל , ( 2000 ) אם כי כאן נוספו עוד כלי מחקר , והדיון כולל גם התייחסות לשינויים בתוכנית רשת הביטחון בישראל ובמדינות אחרות , שאומצו במהלך העשור האחרון ואשר לא נידונו במאמר הקודם . באופן ספציפי יותר מאמר זה מציג ממצאי מחקר משווה מקיף של תוכניות רשת הביטחון האחרונה משמונה מדינות רווחה , המייצגות סוגים שונים של משטרי רווחה ( בריטניה , ארצות הברית , צרפת , איטליה , שוודיה , דנמרק , ספרד , גרמניה . ( ההשוואה מתמקדת בזיהוי המשותף והש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה