בג"צ 366/03 עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח' נגד שר האוצר ואח', בג"צ 888/03 בלהה רובינובה ואח' נגד שר האוצר ואח', פורסם בנבו

פסק דין הנשיא א' ברק : האם קיצוץ בשיעורן של גמלאות הבטחת הכנסה , שנעשה בחקיקת הכנסת , הוא חוקתי ? זו השאלה העיקרית שהונחה לפנינו בעתירות אלה . . 64 שם . . 65 ראו : רע 4905 / 98 "א פרופסור יוסף גמזו נ' נעמה ישעיהו ואח פ"ד , ' נה , 360 ) 3 ) בעמוד . 375 . 66 ראו : ברק , בעמוד . 423 . 67 ראו : בג 366 / 03 "צ עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח' נגד שר האוצר ואח' ובג 888 / 03 "צ בלהה רובינובה ואח' נגד שר האוצר ואח , ' ניתן ב 12 בדצמבר , 2005 פורסם בנבו . העותרים . 1 העותרת 1 בבג 888 / 03 "ץ היא גב' בלהה רובינובה , אזרחית ותושבת ישראל ילידת , 1967 אם לשני ילדים קטינים , המתגוררת בבאר–שבע . היא נפרדה מבן זוגה ואינה עובדת . לפי תצהירה מינואר , 2003 הכנסותיה החודשיות מסתכמות בגמלת הבטחת הכנסה בסך ש"ח 2 , 744 , בתוספת קצבת ילדים בגובה ש"ח 290 . כן היא מקבלת ממשרד השיכון סיוע במימון שכר דירה בסך 200 דולר לחודש . הוצאותיה החודשיות למחייתה ולמחיית ילדיה עומדות , לפי אותו תצהיר , על ש"ח 3 , כ–500 , שהם יותר מסך הכנסותיה . העותר 2 בבגץ" 888 / 03 הוא מר יוסף פדלון , אזרח ותושב ישראל יליד . 1950 לפי ת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה