4 ממד הנגישות: מבחן תעסוקתי

הנגישות לקצבת הבטחת הכנסה מותנית בעמידה במבחן שלישי והוא מבחן תעסוקתי . בהתאם למבחן זה , הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה מותנית בקיומם של אחד מארבעת התנאים המנויים להלן . ראשית , הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה מותנית בכך שתובע הקצבה ובת זוגו הם מחוסרי עבודה . כדי לקיים דרישה זו נדרש : א ) רישום בשירות התעסוקה בהתאם לכללים הנהוגים ; ב ) שירות התעסוקה לא הציע כל עבודה התואמת את מצב בריאותו ואת כושרו הגופני של דורש העבודה , או לא הפנה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי . ואולם אם הוצעה לנרשם בשירות התעסוקה עבודה מתאימה , עליו לפעול בהתאם להצעה ולהתחיל לעבוד . סירוב להצעת עבודה או סירוב לשתף פעולה בזמן אבחון ושיקום מקצועי גורמים לשלילת הזכאות לקצבה לתקופה מסוימת . שנית , המבחן התעסוקתי יתקיים גם כאשר קיימת הפניה של שירות התעסוקה — של תובע הקצבה שנרשם כמחוסר עבודה — להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום . השתתפות סדירה בהשתלמות , כאמור , מקנה אף היא זכאות לקצבה . שלישית , שכיר או עצמאי שהכנסתם נמוכה מסכום מסוים ששיעורו נקבע בהתאם לגילו של תובע הקצבה , למצבו המשפחתי , למספר הנפשות במשפחתו — יהיו זכאים לקצ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה