טבלה ‭:14.4‬ סכומי קצבת הבטחת הכנסה (בש‭<sup>51 </sup>,(ח"‬ החל ב־1 בינואר 2011 בני 55 ומעלה