טבלה ‭:14.3‬ סכומי קצבת הבטחת הכנסה (בש‭<sup>50 </sup>,(ח"‬ החל ב־1 בינואר 2011בני ‭25-20‬ שנים הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה ובני ‭55-25‬ שקיבלו קצבה בדצמבר 2002 בשיעור מוגדל