טבלה ‭:14.2‬ סכומי קצבת הבטחת הכנסה (בש‭<sup>49 </sup>,(ח"‬ החל ב־1 בינואר 2011 בני ‭25-20‬ שנים הפטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה; בני ‭55-25‬ שנים שלא קיבלו קצבה בדצמבר 2002 או שקיבלו קצבה בשיעור רגיל