טבלה ‭:14.1‬ הבטחת הכנסה – סכומי הקצבה (בש‭<sup>48 </sup>,(ח"‬ החל ב־1 בינואר 2011 בני ‭25-20‬ שנים החייבים להתייצב בשירות התעסוקה (מחוסרי עבודה, עובדים בשכר נמוך, לומדים להכשרה מקצועית)