3 ממד הנגישות: מבחן הכנסות

הנגישות לקצבת הבטחת הכנסה מותנית , נוסף על עמידה במבחן החלות , בעמידה במבחן הכנסות . לעניין זה מחולקות ההכנסות לשתי קבוצות . א . מבחן הכנסות : הכנסות משכר , מפנסיה ומקצבאות מחליפות שכר במקבץ הראשון מובאות בחשבון הכנסות של התא המשפחתי משכר , מפנסיה או מקצבאות מחליפות שכר ובכללן : דמי לידה , קצבה לשמירת היריון , דמי פגיעה , תגמולי מילואים וקצבה בגין חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים . הזכות לקצבת הבטחת הכנסה תישלל אם ההכנסות מהמקורות הנכללים במקבץ זה עולות על סכום שהוגדר בסעיף 7 לחוק כסכום קובע . הנזקק יהיה זכאי לקצבת הבטחת הכנסה אם הכנסתו נמוכה מהסכום הקובע . אבל בנסיבות אלה שיעורה של הקצבה ישתנה , והוא לא יעלה על ההפרש שבין הכנסתו של הנזקק לבין הסכום הקובע . שיעורו של הסכום הקובע משתנה בהתאם לגיל , למצב המשפחתי ולמספר הנפשות במשפחה . בהתאם לתקנות , הסכומים הקובעים משתנים בהתאם לסוגי הזכאים לקצבה . החל ב 1 בינואר 2006 חישוב הסכום הקובע לא נעשה בהתאם לשיעורים מהשכר הממוצע , אלא בשיעורים מהסכום הבסיסי . סכום בסיסי הוגדר בסעיף 1 לחוק ועמד על ש"ח 6 , 964 . כמו כן , נקבעה בחוק נוסחת עדכון של סכ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה