2 ממד הנגישות: מבחן החלות

להבטחת הכנסה . בתוקף כך , למשל , הסייג אינו חל על בני 65 הלומדים , משום שמאנשים בגיל זה אין מצפים שילכו לעבוד . מסיבה זו גם נשללת הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה מאנשים שהמדינה או מוסד אחר מממנים את החזקתם , כגון אנשים המוחזקים במוסד הממומן בידי אוצר המדינה או בידי מוסד דתי , או מי שמשרת בצבא . המקרה המתואר בפסק הדין בעניין זייאד זיאד , המובא להלן , מבהיר את כוונת המחוקק בסייג השולל את הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה . הנגישות לקצבה להבטחת הכנסה מותנית בעמידה של הנזקק בשלושה מבחנים מצטברים , ואלה הם : א ) מבחן החלות ; ב ) מבחן הכנסות ; ג ) מבחן תעסוקתי . בהתאם למבחן החלות מותנית הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה בישראל על פי סעיף 2 לחוק בהתקיימם של תנאים אלה : שמלאו לנזקק 25 שנים , שהוא תושב ישראל במהלך תקופה של 24 חודשים לפחות , ובכפוף לכך שגם בן זוגו ( אם יש כזה ) עומד בתנאים האמורים . מדובר במבחן החלות כפי שהוא מוסדר במערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנת . 2011 קרוב לוודאי שבעתיד עשוי מבחן זה להשתנות בפרטיו . ואולם יש להניח כי העקרונות שעליהם הוא מושתת לא ישתנו . מכאן , שמבחן זה כפי שהוא מוסדר בישראל בשנת 2...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה