איור ‭:14.1‬ הקשר בין הבטחת מינימום של קיום בכבוד לבין שלושת ממדיו <sup>20 </sup>קצבת הבטחת הכנסה