תוספת שניה (סעיף ‭<sup>* </sup>(5‬ שיעור הגימלה – באחוזים מהשכר הממוצע