1 מבוא

הקצבה המגינה על אדם הנחשף למצבים של היעדר אמצעי קיום זכתה לכינויים שונים . בישראל היא מכונה קצבת הבטחת הכנסה . במדינות אחרות משמשים לעניין זה שמות כגון Income Support , Social Assistance או Welfare Payments ועוד . קצבה זו נועדה להבטיח את קיומם של מי שאינם יכולים להתקיים בכוחות עצמם . מערכת הבטחת הכנסה היא רשת מגן אחרונה שנועדה להבטיח את קיומן של קבוצות אוכלוסייה שנקלעו למצבי מצוקה ואינן יכולות לקיים את עצמן בלא סיוע של הציבור . היא מספקת להן הכנסה האמורה להבטיח להן קיום מזערי בכבוד , כלומר , את המשאבים הנדרשים לסיפוק הצרכים החיוניים . זכאותו של הנזקק ליהנות מקצבה להבטחת הכנסה הוכרה במערכת הביטחון הסוציאלי כזכות משפטית אכיפה . בתוקף כך מחליפה הזכות לקצבת הבטחת הכנסה את תמיכת הסעד ואת ההטבה הסוציאלית שניתנו בעבר לאוכלוסייה זו כחסד וכצדקה בלבד . הנחת היסוד של ההסדר בעניין הקצבה להבטחת הכנסה היא , שהדרך העיקרית להבטחת הקיום בכבוד של כל אחד בחברה היא באמצעות העבודה . לקצבה להבטחת הכנסה אופי שיורי . היא מוענקת רק אם הנזקק אינו מקבל קצבאות או הכנסה ממקור אחר . מכאן , שלקצבה להבטחת הכנסה יועד ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה