6 יסוד הנדיבות: דמי אבטלה

דמי האבטלה משקפים את יסוד הנדיבות של הבטחת האדם מפני הסיכון החברתי של אבטלה . דמי האבטלה ייחשבו לנדיבים — מבחינת שיעורם ומשך התקופה שבגינה הם משולמים — אם הם מאפשרים למובטל קיום בכבוד במהלך כל התקופה שבה הוא אינו מועסק . במאמר מוסגר נעיר , כי השימוש במושג נדיבות בנסיבות אלה עשוי במידה מסוימת להטעות כאילו מדובר בתגמול המוענק כחסד ולא בזכות . נסביר : מדובר בביטוח מפני הסיכון החברתי של אבטלה . כאמור , היותו של אדם מבוטח מותנה בתשלום דמי ביטוח . מכאן , שלאדם יש זכות לדמי האבטלה ואלה אינם מוענקים לו כחסד . השימוש במושג נדיבות בא רק לרמז אם דמי האבטלה ניתנים בנדיבות מבחינת שיעורם אם לאו . דמי האבטלה יכולים גם להינתן ביד קמוצה , וזאת כדי שתשלומם לא יהפוך אותם לתמריץ שלילי להשתלבות בעבודה . לטענה זו , לנדיבות דמי האבטלה יש השפעה על החלטתו של המובטל להיקלט בעבודה המוצעת או לסרב להצעה . עוצמת ההשפעה של דמי האבטלה על ההחלטה של המובטל לקבל עבודה או לסרב לקבלה , כאמור , תלויה בעצם בגובה דמי האבטלה ובמשך תקופת הזכאות לקצבה האמורה . ככל שדמי האבטלה גבוהים יותר ותקופת הזכאות מתמשכת יותר , כך גדל התמרי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה