5 יסוד המחויבות: עבודה מתאימה

המרכיב השני של יסוד המחויבות הוא הדרישה שתסופק למובטל עבודה מתאימה . מובטל הוגדר בסעיף ) 163 א ) כמחוסר עבודה המוכן ומסוגל לעבוד במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו ושלא סירב להצעת עבודה מתאימה שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו . מטרת ההתניה שהעבודה שתוצע למובטל תהיה עבודה מתאימה נדונה בפסיקה . זו קבעה כי ההתניה בעניין העבודה המתאימה נועדה " לאפשר לאדם שנקלע לתקופת אבטלה זמנית להימנע מניתוק מסביבתו המקצועית , ולגשר על פני תקופות העבודה מבחינת המשכיות העבודה ורמת ההכנסה . " מרכיב זה מזקיק הבהרה בכמה הקשרים , ואלה הם : א ) בנוגע להתניה בעניין העבודה המתאימה — נדרש להבהיר איזו עבודה תיחשב לעבודה מתאימה ; ב ) בנוגע לסירוב להצעה — באילו נסיבות אי היענות להצעת עבודה תיחשב לסירוב שילווה בסנקציה ומה היא סנקציה זו . א . עבודה מתאימה : הגדרה קביעת הזכאות של מובטל להיות מופנה רק לעבודה מתאימה נחשבה לאחת מגולות הכותרת של הסדר ביטוח האבטלה בשנות השבעים של המאה ה . 20 ואולם במהלך השנים , ובייחוד בשנת 2001 ואילך , הישג זה נשחק מאוד . הכרסום בזכות זו אינו מתבטא בשינוי ההגדרה של עבודה מתאימה , אלא בהיקף ח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה