איור מס' ‭:1‬ שיעור הבלתי מועסקים בישראל ‭2002-1950‬