3 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי: השלכות

לשינויים שהוצגו לעיל היו כמה השלכות מרחיקות לכת על מערכת הביטחון הסוציאלי , והן מחייבות חשיבה חדשה שבלעדיה עלולה מערכת הביטחון הסוציאלי לקרוס . נציין להלן את ההשלכות . א . שינוי יחסי התלות בין פעילים ללא פעילים לשינוי הריבוד החברתי היו השלכות מרחיקות לכת על היחס שבין שתי קבוצות של אזרחים : א ) קבוצת האנשים הפעילים בשוק העבודה ועל כן משלמים דמי גמולים כדי להבטיח את זכויותיהם במערכת הביטחון הסוציאלי ; ב ) קבוצת האנשים הלא פעילים בשוק העבודה שלא רק שהפסיקו לשלם דמי גמולים להבטחת זכויותיהם במערכת הביטחון הסוציאלי , אלא שהם חיים על קצבאות הקיום ( שמערכת הביטחון הסוציאלי מקנה להם ) במשך תקופה ארוכה מאוד . בדרך זו מרוקנת אוכלוסייה זו את העתודות הכספיות של מערכת הביטחון הסוציאלי . בעצם , איזונה התקציבי של מערכת הביטחון הסוציאלי מותנה באיזון המתקיים בין שתי האוכלוסיות האמורות . ואולם השינוי ביחסי התלות גרם להפרת האיזון הנדרש , שכן בעקבותיו ירד מספר האנשים הפעילים , העובדים ותורמים להבטחת מערכת הביטחון הסוציאלי , ולעומת זה , עלה מספר האנשים הלא פעילים , שאינם עובדים , ובתוקף כך לא רק שאינם תורמי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה