2 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי: התפתחויות

במהלכה של המאה ה , 20 ובייחוד במחציתה השנייה , חלו שינויים בהתייחסות לעבודה , לשוק העבודה , לריבוד החברתי ולחלוקה הדמוגרפית של האוכלוסייה . שינויים אלה ואחרים , על השלכותיהם ועל המגמות המתפתחות בעקבותיהם , הוצגו בהרחבה בפרק הרביעי לעיל . לחלק מאותם שינויים והתפתחויות היו השלכות מרחיקות לכת על דרך השתתת החברה על יסוד העבודה , ועל שיטת הבטחת הקיום של האנשים בכבוד אנושי וכלכלי באמצעות העבודה . נזכיר אפוא בקליפת אגוז את השינויים וההתפתחויות שהשפיעו על יחסי הגומלין שבין עבודה לקצבאות הקיום שמעניקה מערכת הביטחון הסוציאלי , ובייחוד על סדר העדיפויות ההייררכי שביניהם . השינויים וההתפתחויות האלה באים לידי ביטוי בשני הקשרים – בהתייחסות לעבודה ובריבוד החברתי . א . השינויים שחלו בהתייחסות לעבודה במדינות המושתתות על כלכלת שוק , ובייחוד במדינות המתועשות , החלו להעריך את העבודה בהתאם לפן הכלכלי שלה . אפשר לומר כי במהלכה של המאה ה , 20 ההתפתחות שחלה בעבודה , בדיני העבודה ובייחוד בחקיקת המגן , לרבות המוסדות הקשורים בעבודה , גרמה לעבודה בשכר להיעשות צורת ההעסקה הנפוצה ביותר . בעקבות התפתחות זו נעשה המו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה