שער שני ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה

מצבי סיכון חברתי בשל היעדר אמצעי קיום : אבטלה והיעדר מקורות הכנסה פרק שנים עשר יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי 803 פרק שלושה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר עבודה ודמי אבטלה 817 פרק ארבעה עשר היעדר אמצעי קיום : היעדר מקורות הכנסה וקצבת הבטחת הכנסה 885 תשובות לשאלות בשער השני 1042  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה