תשובות לשאלות בשער הראשון

תשובה 1 סעיף 2 לחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד בנוי על יסוד דגם ההתאמה , שכן הוא מעניק לעובדת זכות לפרישה גמישה , כלומר , היא יכולה לפרוש בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה לבין גיל הפרישה שנקבע לעובד . דהיינו , מעניקים לעובדת לעניין גיל הפרישה זכויות מיוחדות שאינן עומדות לזכות הגבר . נראה , כי מדובר בפרשנות הרחבה של דגם ההתאמה , מאחר שאין מדובר כאן בשוני ביולוגי שבין הגבר לאישה , אלא בשוני תרבותי הנובע מדפוס העבודה השונה של האישה העובדת . תשובה 2 סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים מסדיר היבט הנוגע לבעייתיות של עובדים בעלי אחריות משפחתית . ההוראה החוקית מאפשרת להורה להתפטר מהעבודה ולקבל פיצויי פיטורים , אם המטרה של הפסקת העבודה היא לטפל בתינוק שנולד . מכאן , שהוראת סעיף 7 מקנה לעובד בעל אחריות משפחתית זכות מיוחדת של התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים . העובדה שההוראה החוקית מקנה זכות מיוחדת מלמדת , כי יש לנו עניין בהסדר חוקי א סימטרי שנעשה בהתאם לדגם ההתאמה , שכן הוא מכיר בקיום שוני בסיסי בין קבוצות שונות של עובדים . בנסיבות של סעיף 7 מדובר בהכרה בשוני בסיסי בין עובדים בעלי אחריות משפחתית לבין עובדים הנ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה