טבלה ‭:11.2‬ הוצאה ציבורית ושיעורי רישום למעונות יום, ישראל ומדינות ה־ ‭22 OECD‬