3 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית: ההסדר הישראלי

ההסדר הישראלי הנוהג כיום לעניין שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית מעוצב על פי דגם ההתאמה . במסגרתו מוענקות זכויות מיוחדות לבעלי אחריות משפחתית . זכויות אלה גובשו עקרונית על פי דפוס האחריות ההורית הברירנית . עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי על פי דגם ההתאמה החל רק בשנות השמונים המאוחרות של המאה ה , 20 שבהן עברו ההסדרים המשפטיים בכל הנוגע לאחריות המשפחתית התמרה יסודית . ההסדרים החדשים שנעשו בהקשר זה מעוגנים במערכת היחסים שבין העובד / ת לבין המעביד בלי לערב בהם את המערכת הממלכתית של הביטחון הסוציאלי . חקיקת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , התשמ"ח 1988 ( להלן : חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ) סימנה את המפנה הרעיוני . השינוי התבטא לא רק בהחלפת התפיסה שביסוד ההסדרים הסטטוטוריים , אלא גם בהעמקת התודעה שיש להרחיב את הזכויות המיוחדות הנוגעות לאחריות המשפחתית כדי שיהיה אפשר ביתר קלות לשלב אחריות משפחתית ואחריות בעבודה . בעקבות חקיקת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל מהפך שמכוחו גובשה מערכת הביטחון הסוציאלי על פי דפוס האחריות ההורית הברירנית . לשון אחר , נפתחה לבני המשפחה אפשרות להשתתף השתתפות שוויונית באחרי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה