לוח ‭:2‬ ממוצע שעות עבודה שבועיות (מקור: בכר, ‭(1999‬ (בסוגריים סטיית תקן) בקרב גברים ונשים בעריכת דין בשלוש נקודות הזמן: ‭1995 ,1983 ,1972‬