לוח ‭:1‬ שיעור הנשים היהודיות הלא רווקות בכוח העבודה האזרחי לפי גיל הילד הצעיר (שנתון סטטיסטי ‭,1969‬ לוח ‭1976 ;10/9‬ לוח ‭2000 ;12/9‬ לוח ‭(12/6‬