דפנה יזרעאלי, "יחסי עבודה ומשפחה, המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל", 7 האישה ביהדות, סדרת דיונים (2001), עמודים 16-3

מבוא מאמר זה נועד להיות מבוא לבחינת מערכת היחסים שבין עבודה למשפחה בישראל מנקודת מבט היסטורית . כתחום מחקרי הנושא יחסי עבודה-משפחה הוא נושא חדש יחסית ; עד לשנות ה–70 נתפשו ההסדרים הקיימים בין המינים כמובנים מאליהם ולא עלו כלל לדיון . הנושא החל לעורר עניין עם כניסתן של חוקרות פמיניסטיות לתחום המחקר האקדמי ועם גידול כוח העבודה של הנשים הנשואות בנות המעמד הבינוני . יציאתן של נשים אלו מהבית הציבה אתגר למודל המשפחה האידאלי שכלל גבר מפרנס ( במשרה מלאה , ( אשה עקרת בית ( במשרה מלאה ) וצאצאים . מספרן של הנשים שחלקו עם הגברים את תפקיד המפרנס , הלך וגדל , ועורר את החוקרים לשאול , בין היתר , כיצד משפיעה מציאות חדשה זו על חלוקת העבודה בין שני המינים בבית , וכיצד משפיעים המשפחה והבית על חוויותיהן של נשים במקומות העבודה . בתחילת המאמר אביא סקירה היסטורית תמציתית בנושא יחסי עבודה-משפחה במטרה להבליט את חוסר הרציפות במעבר מחברה חקלאית לחברה תעשייתית . סקירה זאת תיצור את ההקשר הדרוש לניתוח היחסים בין עבודה למשפחה בישראל מתקופת היישוב ועד לסוף המאה . ה–20 החברה הטרום–תעשייתית חוקרי ההיסטוריה של העבודה מצ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה