2 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית: ההסדר הבין־לאומי

במישור הבין לאומי נקבעו הסדרים מנחים שנועדו לאפשר לעובדים ולעובדות בעלי אחריות משפחתית לשלב בין שתי הקריירות שלהם בעבודה ובמשפחה . ההסדר הבין לאומי מקנה זכויות מיוחדות לעובדים ולעובדות שהם בעלי אחריות משפחתית . ההכרה בזכויות האלה אמורה לאפשר לבעלי האחריות המשפחתית לשרוד בשוק העבודה . הזכויות המיוחדות שנועדו לאפשר את השילוב בין התפקיד בעבודה לבין האחריות המשפחתית הוסדרו בארגון העבודה הבין לאומי באמצעות שני מסמכים אלה : . 1 אמנת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר Equal Opportunities and Equal Treatment for ) 1981 ) 156 Men and Women Workers : Workers with Family Responsibilities Convention ( No . 156 ) , ( 1981 להלן : אמנת העבודה ( מספר (; 156 . 2 המלצת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר Equal Opportunities and Equal Treatment ) 1981 ) 165 for Men and Women Workers : Workers with Family Responsibilities Recommandation , ( ( No . 165 ) 1981 להלן : המלצת העבודה ( מספר . ( 165 ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה