פרק אחד־עשר הרחבת המשפחה: שילוב בין האחריות המשפחתית לבין התפקיד בעבודה

. 1 מבוא 739 . 2 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הבין לאומי 742 מקור — אמנת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר 1981 ) 156 ( קטעים נבחרים ) 743 מקור — המלצת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר 1981 ) 165 ( קטעים נבחרים ) 745 א . חופשה לטיפול בילד 751 ב . חופשה מסיבות משפחתיות 751 ג . זכות לעבור לעבודה חלקית 751 ד . זכות התחשבות בבעלי אחריות משפחתית בהקשרים שונים 751 ה . צעדים לשיפור תנאי ההעסקה של בעלי אחריות משפחתית 752 מקור — דפנה יזרעאלי , " יחסי עבודה ומשפחה , המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל 7 , " האישה ביהדות , סדרת דיונים , ( 2001 ) עמודים 753 3-16 מקור Orly Benjamin and Rona Goclaw , "Narrating the Power of Non-Standard — Employment : The Case of the Israeli Public Sector" , 42 ( 4 ) Journal of Management 770 Studies ( 2005 ) , pp . 737-742 , 755-757 . 3 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הישראלי 778 א . התפטרות למטרת טיפול בילד 779 ב . חופשה בלא תשלו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה