7 הבטחת הקיום באמצעות זיכויי מס הכנסה

הבטחת הקיום בכבוד של משפחות המטופלות בילדים יכולה להיעשות גם במישור המסים . צעידה במסלול זה מחייבת הפעלת שיטה המתחשבת בגודל המשפחה בעת קביעת מנגנוני חלוקת ההכנסה . התחשבות בגודל המשפחה במסגרת שיטת המס יכולה להיעשות בדרכים שונות , כגון באמצעות הענקת נקודות זיכוי , באמצעות מתן אפשרות ליהנות מניכויי מס או באמצעות מיסוי שלילי . לדעת יורם מרגליות , יש דרכים שונות להבטיח קיום בכבוד למשפחות המטופלות בילדים . דרכים אלה הן : א ) חלוקת ההכנסה החייבת במס למספר הנפשות במשפחה ; ב ) מתן ניכוי שמשמעותו היא הפחתה של סכום מסוים מההכנסה החייבת במס בגין כל ילד ; ג ) מתן זיכוי במס המקנה לכל נישום בלי להתחשב בהכנסתו , את אותו הסכום ; ד ) מס הכנסה שולי , שמשמעותו מתן סכום קבוע בגין כל ילד הן לנישומים והן למי שהכנסתם אינה מגיעה לסף המס . הנישומים יקבלו זאת בין כניכוי ובין כזיכוי , ואילו מי שהכנסתם אינה מגיעה לסף המס יקבלו זאת כקצבה . מסלול זה חורג מדיני הביטחון הסוציאלי ועל כן לא נפתח את משמעותו במסגרת זו . . 81 על ההתחשבות בגודל המשפחה במסגרת מס הכנסה ראו : 2704 / 99 ע"א משה מילשטיין נ' פקיד שומה תל אביב 1 ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה