איור ‭:10.5‬ שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של אימהות חד־הוריות בהשוואה לאימהות נשואות, ‭<sup>68 </sup>2008‬