איור ‭:10.6‬ שיעור העוני בקרב משפחות חד־הוריות לעומת משפחות שבהן זוג הורים, ‭<sup>69 </sup>2008‬