איור ‭:10.4‬ משפחות חד־הוריות ותיקות לעומת עולות חדשות, ‭<sup>67 </sup>2010‬