איור ‭:10.3‬ שיעור המשפחות החד־הוריות מקרב כלל המשפחות עם ילדים, השוואה בין־לאומית