6 משפחות חד־הוריות

הבטחת קיומן של משפחות חד הוריות מזקיקה אף היא נקיטת צעדים נוספים מעבר לתשלום קצבאות הילדים . גם בנסיבות של המשפחה החד הורית נדרש להשלים את הכנסת המשפחה כדי להבטיח את הקיום בכבוד . המחוקק הישראלי הסדיר את הזכויות המיוחדות של משפחות חד הוריות בחוק מיוחד המובא להלן .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה