ענת הרבסט, '"זוהי הגנה של המדינה על האישה ועל הילדים': חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב־1972", עיונים בתקומת ישראל (2011), עמודים 662-651

הקדמה מחקר זה עניינו בחינת השיח וההצדקות לחקיקת חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב 1972 ( להלן חוק המזונות , ( שכונן במדינת הרווחה הישראלית בשנות השבעים של המאה העשרים בעבור נשים , אימהות וילדיהן . מחקר זה מבקש לעמוד על מקורות החקיקה ה'נשית' ובוחן כיצד תפיסות חברתיות שעולות מן השיח כלפי קבוצות שונות מכוננות את זכויותיהן החברתיות . לצורך כך הופנה הזרקור אל עבר ארבעה שחקנים מרכזיים שהשפיעו במידה ניכרת על עיצוב הזכויות של נשים ואימהות ועל הבניית מעמדן כצרכניות רווחה : ארגון הנשים ' ויצו' ( החשוב שבהם , ( הכנסת ובעיקר ועדת העבודה , המוסד לביטוח לאומי ומשרד המשפטים . המחקר נעשה מתוך נקודת מבט פמיניסטית , וזו אפשרה להתמקד בדרך שבה חקיקת רווחה כוננה את מעמדן של נשים ששכרו של גבר מפרנס אינו נגיש להן ולילדיהן , ולבחון אם הזכויות המוענקות להן משעתקות תלות כלכלית או מכוננות עצמאות , והאם הן מסייעות להפרת מאזן הכוח בין המינים . סוגיות אלו הן אבן בוחן למכוונות של המדיניות . 1 חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( התשל"ב , 1972 ספר חוקים . 654 Julia S . O'Connor , 'From Women in the Welfare State to Gen...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה