טבלה ‭:10.4‬ סכומי התשלום בתקנות הביטוח הלאומי בינואר 2003 ונקודת איפוס גמלה (בש"ח) <sup>60</sup>