5 הבטחת תשלום מזונות

המציאות מלמדת שבמצבים מסוימים תשלום קצבאות הילדים אין בו כדי להבטיח למשפחות המטופלות בילדים קיום בכבוד , ולכן נדרשת נקיטת צעדים נוספים . קצבאות הילדים נועדו להשלים את ההכנסה המשפחתית מעבודה וכך להבטיח את הקיום בכבוד . ואולם כאשר אחד ההורים נעדר , או אינו משלם את מזונות ילדיו , אף שהוא חייב בהם , נבצר מהמשפחה ליהנות מהכנסותיו ועל כן עלול להיווצר מצב שלא יתאפשר למשפחה בנסיבות אלה הקיום בכבוד . למטרה זו נחקק חוק המזונות ( הבטחת תשלום , ( תשל"ב . 1972  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה